Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
ï)et tin tuorbt onft tot Ucdbulbigc cinbctl
jjEöaiifit/ taant ficfialbe öc becmengingen niet
en te obcrtrcMtingcn ban anbere metalen ma^
ficn bc tingieters e? eene rccfi^ ban gocbcren tot
Ijiiiftjaubiiijft gcftrnifi cn anbcrc einben tart.
ïjct ioab/ een metaal ban minberc luaarbc
ban' ïiet tin / bcrfinjgt / aan be Incijt bioat-
geftelb/eene jluarte ftieur/ cn bcrtat/ fterft
gtlurcbcn luarbcubc/ met eenen ötjsanüercn
tcxi.fi/ üiaaiiluartjtigaf; i| 0ct taeefifrc bc? baf-
tc metalen / ligt öuigsaam/ baclj tactnig refi^
öaa? cn taai. ïjet fmelt ligt / bcrfialfit fpac-
big/ cn taorbtin eene fterfie ïjitte allengs ber-
gïaa^b. ï}et laob taorbtmenit.buïbiggcBrniftt.-
3fn bnnnc platen gegaten / bient ïjet ter 6c-
bciifiing ban be barftcn bcjbafien/ cn Ijet bc-
ïeggcn ber gaten; nog bunne? xiitgerolb / tat
ïjct inpafificn ban fnniftaüafi / cn baarnamcïp
tot gct bcfiïecben bc? tlieeftiftcn / opbat beje
gemigc biabcn boa? alle bijfiamft bcr ïncgt
Bcbciligb magen jijn. JJ^clccr gcbriiifite men
oafi toab baor be bcnfterramcn/ taclfic tïjan^
ccötcr bed ficrlijficr cn bigter öct gla^ in
^out bebattcn. ©aortö bicnt bit metaal tot
ficgelé en gagcï^ boer ïjct fcïjietgctaecr/ cn
tot Ijk aïlcrbclangrijfifte/ bat er sö" ßan/ tot
jet gieten ber brufiiettcr^; taant get ïaab i^
aan'besc ÖL't boornaamfte fieftanbbeeï.'^ 23a-
lienbien taarbcn uit Ijet laob/ laabafcg/ me-
nie/ laobtait/ en goubglib öcrcib/ taelfie ber-
racn ban ^ct iiitgeftrefitfte nut jijn. üCaaba-
yjn en laabituficr fiamcn in be öeclfiunbe baar.
©c ïaabfialfi bient boor alïc berglasingcn/ ban
6.