Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 64. )
taûrbt/ en oi] 3tilt met mij tacflemmcn
öat öit metaal / baoi Ijet nitgeftrefttfte geûruift
en nut/ ben baatrang bjben alle anbere ber-
bient, ©enfît tocij fïerôt^ aan öetgccn linj in
onje rjuinjùubi'.igen/ aan anjetaaningen/ baa?
onsen lanbbjuln/ :?eebaarc/ fabrieften/ ja/
taaar boo? niet af/ ban ij5e? öebben; benftt
ban bc naaïinen af / bie tat bc samenftefiing
onsc? ftïeeberen gebruiftt taorbcn/ cn ïonpt
eenjS aï bc gaei^ei-cu boo? / taelftc be gsertain-
fid'S apfebercn / ca bc bcijacftcn be^ maatfcgap-
pcltjftcn lebend 5C10 jec? barberen/ en gij binbt
geene ftnffe linù ,VJo beeibulbig gcöruüï aï^ gßt
/ tertaiji befscïfd ö'ii^iJÓcib bit metaal tot
^ct tocrfttuig boo: bc bcbjcrftiugcn ban bc an-
iicre metalen / cn ban mccftal be baartürcng-
fcïcn be? bric natuurrijften boet ftrefifien / cn
niet een eenig anbe? ligdjaam bc pïaat^ ban
Öct ijsc? en öet ftnaï in bejen sou ïmnnen
hcrbangen.
ïjet tin i^ jee? buigsaam cn reftbaar/maa?
tacinig taai; tjet ftnarft tnffcgcn bc tanben cn
ftraaftt taanncc? §ct gebogen hjorbt. a3ctaarmb
of gclurcben jijnbc/ geeft gi^t eenen eigenen
reufi ban jie^-
ï^et getaone tin taorbt bijna aïtijb met loob
bcrmcngb en tot joogcnocmb ponbtin gc-
bragt. i|et geniecnftc beftaat nit ttacc beeïen
tin cn een beeï ïoob; ïfet befte meeftaï uit
bijfticn bcclen tin en een becï loob / cn braagt aï^
ban ben naam ban roofjc^tin. ïjanbcrb bee-
ïen tin en jeben beeïen fiape? fteucn ftet gc-
l&arbc engeïftïje tin baa?.