Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 11-5. )
tt!U2 / frïjcian in csnc geringe ftoEbeeï^eib/ aan-
lft'5:g/ cn baDtilcaomt / aïé jijnije boorname-
ïtjft in öet öïaeö Gegrepen / seïf^ get öierlijft
ïigcBaani. ï^et tjje? ïieeft/ gesuibctü 3tjntie/
cene fiïaauta'acl^tige / in get graanta tiaïïcnlie
ïtïeur / / onbe? alle inctaïen / Vjet Qarö^e
en bcerfiracfjtigfle cn jee? moeijeïp te (met-
ten. Jijjacöig toarbt bit metaal tot gloeijen
gefiragt / jeif^ boa? flerït tanjben en j^ameren;
Öet fcöijnt alfban een branbenb ïigcgaam te
jijn. ^n ben glaeijenben toefl:anb i^ fjet taeeft
igenoeg om tot be i&egcerbe gebaante gegamerli
te tiinrben cn oaft nm bele ftufiftcn te bcr-
cenigen. ^
lEucöt / cn boornanieïp bot^tigöeib / bet-
anberen be opperblaftte be^ ijjcr^ fpocbig in
reeft / taaar&g |et taate? in jijne jamcnflienen-
be beclen ontleeb/ en ï|et taaterjtofga^ gc-
) buren Inorbt.
j;cBaan ïjet ijjc? bao? gameren / cn jcc?
)Öeet .iijnbe/ boo? te berfiaclen/ eene groote
I ïjarbQcib berftrijgt / 30« öit ccgte? bao? bcfe
ilDcrfituigcn nog niet genocgsaam 3ön; taaat"
i nm men ooft get gjc? tot ^aal behjcrftt / öet-
i toelfi eene beel grootere ïjarbgeibcn &raof§ciiï
i'ban §et ö3c? fian berftrrjgen.
ïton ift n geene bollebige opgabc boen ban
iij^ctgeen uit öct ftope? fietaerfit taorbt/ nog
II heel minbe? ben ift in jlaat om n be goebercn
I cn gercebfcöappcn op te noemen / Itielfic öet
I ij3e? en öet jtaal boo? menfcgelpe fiunjt op-
'Ileberen. a5aat self cené na/ fiinberen! get-
Jigeen uit öct ftaaf-cn gietijse? niet al bRrbai»:-