Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55. )
de brandende woeslynen van Arahië. Hoe
wonderlijk { Een watervogel, die alleen van viscli
leeft, onthoudt zich op plaalsea, daar menschen
fin dieren van dorst sterven, en geniet zeirs
daar overvloed; want hij vult niet alleen zijne
krop of zak met water, maar ook met visschen,
die hij, in zijn nest gekomen zijnde, voor
zijne jongen levend uilbiaakt.
Het noordelijke gedeelte van Europa schijnt de
geliefde verblijfplaats der meeste watervogelen
te zijn. De watervogelen van het noorden,
als Zweden, Noorwegen en IJsland, verzorgen
ons van vederen en dons voor onze bedden;
een dezer vogelen , de eider-gans genoemd ,
levert het zachtste en kostbaarste uit, hetwelk
onze weelde tot zeer hooge prijzen koopt. Eene
menigte van menschen in deze landen leeft
alleen van de vogelvangst. Men beklimt, voor-
al op de eilanden, die ten noorden van
Schotland W^^cn, met het uiterste levensgevaar
de steilste en akeligste rotsen om vogels te
vangen en eijers uit derzelver nesten te halen,
hetwelk niet zelden den vogelvanger op verlies
van zijn eigen leven te slaan komt.
Alzoo worden aarde en zee, bosschen en
bergen, beemden en dalen, rivieren en mee-
ren met één woord, alles bewoond door onlcl-
bare millioenen schepselen, waarvan ieder op
zich zelf een beslissende proef oplevert van
de oneindige magt, wijsheid en joedlieid dei
ondoorgrondehjken GODS,