Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ),
Heid van ons vermogen, waarop wij eclittr me-
nigmaal zoo Irolsch zijn. Slönd het aan ons,
alle dieren zouden wij ons tol slaven maken.
Ons vernuft is onuilpuUelijk in uit%indirigen,
en daar wij io zeer groole inaatschappijen le-
ven, en dus het vernuft en de krachten van
vele duizenden in één purit vereeni^^en kunnen,
is geene diersoort in slaat om ous te wedeiv
staan. Maar het instinkt qf de natuurlijke
geaardheid der dieren zelve, maakt al ons
vereenigd vermogen krachteloos. Wij kunnen
wolven en vossen, hoe zeer zij ook naar
honden gelijken, ninrmer den gezelligen aard,
de leerzaamheid, getrouwheid en ändert; goc-.
de hoedanigheden van den hond geven. "W'at
zouden wij er derhalve mede doen, al hadden
wij al de wolven en vossen in onze magl? Zul-
len wij den w^olF onze schapen leeren bewa-
ken? Zal de vos de wacht houden op de
werf des Jandinaps, midden onder de hoen-.
d'^rs en duiven? Immers neen, dit is onmo-
gelijk; de wolf zal de schapen verslinden en
de vos do hoenders. Dus zou er niels anders
overschieten, dan al de >volven en vossen
dood te slaan en daardoor ons zei ven vooral-
tijd van hunne huiden te berooven.
Hel verdient wezenHjk onze ernstige opraer-
I king, dat het menschelijke geslacht zijne
heerschappij over de dieren nog niels verder
heeft uitgestrekt, dan zij reeds voor m^^er dan drie
duizend jaren was, schoonwij menschen in dien
langen tijd aanmerkelijk gevorderd zijn in aller-
lei kunsten en wetenschappen, is dit geen
I