Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 58 )
op liet lijF ligt. Ja, het vev?cn!l in hotiHing
en gestalte is zoo groot, dat e^n geoefend jager
}iimmer bij vergissing tamme eenden zal schie-
ten in plaats van wilde.
Schoon vele watervogelen een dom en een-
voudig voorkomen hebben, zijn zij nogtans,
door de ervaring geleerd , zeer behoedzaam en
zorgvuldig voor hunne veiligheid. De duiker-
gans merkt op eenen zeer grooten afstand, of
men een geweer bij zich heeft of niet. Ook
weten zij door dikwijls onder te duiken, en
ver van de plaats, waar zij zich eerst bevon-
den, weder boven te komen, als mede door
zich te verbei'gen en onverwachts weg te vlie-
gen, menigmaal het dreigend gevaar te ontko-
men. De beste wijze om wilde ganzen en een-
den te vangen is, om hen, door middel van
hunne tamme geslachtgenooten in onze vogel-
kooijen te lokken, alwaar zij even als de vis-
schen in eene fuik vastloopen, en alzoo ge-
vangen worden.
De heerschappij, welke wij menschen over
de dieren oefenen, blijkt niet minder af te
hangen van de natuurlijke geaardheid dezer
dieren , dan van onzen wil of ons vermogen.
Wij kunnen de driften van sommige dieren
wel leiden, maar nooit wezenlijk veranderen;
en aan vele zelfs is al onze moeite en ons ver-
nuft , welke wij mogen aanw enden, om hen
aan ons gezelschap te gewennen, en tot huis-
dieren te maken, geheel vergeefs besteed.
Hierin zien wij een duidelijk blijk onzer afhan-
kelijkheid van den Schepper en van de zwak-