Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 51. )
teren als eene geachte en vreedzame vorstin,-
terwijl de arend, dien men den koning der
vogelen genoemd heeft, eigenlijk niet meer dan
hun tiran Is. Zelfs weigert de zwaan te zeer
onder den mensch te staan; zij wil onbelem-
merd om en bij ons verkeeren, onze gezellin
zijn, maar heeft eenen do odelij ken afkeer van
volstrekte slavernij. Indien men haar geheel
opgesloten houdt, sterft zij van verdriet. Zij
moet naar haar believen kunnen uitgaan en we-
derkeeren; en indien men hare vlerken niet
fnuikte, zou zij zelfs wegvliegen. De wilde zwa-
nen vliegen zeer hoog en snel.
Deze trek naar onafhankelijkheid is bij-
zonder eigen aan alle watervogelen; geene
soort van dezelve heeft men nog tot volkomene
huisvogels kunnen maken, gelijk wij de hoen-
ders en duiven gedaan hebben, en er zijn
vele redenen, die ons doen denken, dal wij
het nimmer zullen kunnen doen. De geslach-
ten der runderen, paarden, Schapen, hoenders
en duiven zijn onder 's mensehen bescherming
in allen opzigte verbeterd en toegenomen, maar
de watervogelen zijn verminderd in fijnheid ca
digtheid van vederen, in schoonheid van ge-
stalte en vlugheid van beweging, zelfs in hoe-
danigheid van vieesch. Het vieesch der tamme
ganzen en eenden is nooit zoo aangenaam of
gezond als dat der wilde, schoon men de
eerste kan vetmesten; en hoewel hun plui-
maadje meer verscheidenheid van kleuren ver-
kregTi heeft, is dezelve echter nooit zoo fijn
en digt als die der wilde, welke veel gladder