Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
*le, dis gcdeellelijk getemd en tot hui»vogels
geworden zijn, om nu van de zwaan, dat heer-
lijk sieraad onzer wateren niet te gewagen;
want deze schoone vogel wordt door ons niet
gejaagd of gedood, hoewel men zegt, dat het
vleesch der jonge zwanen zeer lekker is. Het
zou ook waarlijk eene dwaze grilligheid zijn,
de zwanen tot spijs te gebruiken, daar wij
buiten haar zulk eenen overvloed van smakelijk
gevogelte bezitten; en de zwanenjagt zou waar-
schijnlijk deze schoone vogelsoort welhaast
zeer verminderen, zoo niet geheel uitroeijen^
daar zij, hoewel ongestoord gelaten, niet sterk
vermenigvuldigen.
Gij hebt waarschijnlijk, kinderen, wel eens
zwanen gezien, en zekerlijk zijt gij door der-
zelver schoone gedaante en edele houding be-
koord geworden. Men kan zich ook wel een
prachtiger maar geen schooner vogel voorstellen,
dan eene zwemmende zwaan. Haar zacht af-
gerond ligchaam, hare lange en buigzame
hals, hare zuivere witte pluimen,hare behagelijk
uitzigt, hare fierheid en moed , zonder eenige
woestheid, hare verschillende houdingen en be-
wegingen,-al deze hoedanigheden zamen ge-
nomen, hebben de zwaan altijd door de men-
schen doen beminnen en ontzien.
Moedig en sterk vreest de zwaan geene roof-
vogelen, die haar niet eens durven aantasten.
Bij dit alles voegt zij, om zoo te spreken, een
edel en grootsch karakter, want zij misbruikt
hare magt nooit tegen zwakker gevogelte. Zij
beheerscht integendeel de oppervlakte der wa-