Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
In Mpatije Is, zoo als wi.| reed« s^zegd
hebhen, ecne soort ran schapen die zeer
fljne wol lei ert j nien noemt xe de SKeri-
no-hudde deze soort van schapen, in
Spanje alleen , relient men tusschen de
vier en vijf millioenen stuks vee te be-
dragen.
Rekent dan nu eens welk een verba-
zend| aantal schapen er op aarde leven
knoeten, en leert daaruit hoe wijs de
Voorzienigheid hier alles geschikt Iieeft
len beste harer schepselen.
Hetgeen ten opzigte van de spaansche
Mefino-liudde het opmerkelijkste Is, be-
staat hierin, dat men deze schapen des
zomers In de koelste landen, op het ge-
bergte, In het noorden van Spanfe, weidt,
en hen des winters In de zuidelijkste en
warmste landen van het koningrijk Iaat
{grazen; eene bijzonderheid, waaraan som-
migen de uitnemende lijnheld der wol
toeschrijven, dewijl de schapen in Anda-
lusië , mede een gedeelte van Äpafije,dle
niet van plaats veranderen , slechts gro-
ve wol leveren, even als onze schapen.
Anderen meenen, dat, schoon de gemel-
de plaatsverandering misschien Iets mo-
ge toebrengen aan de lijnheld der wol
van de ItKerino - leudde, de voornaamste
reden daarvan echter moet gezocht wor-
den In de oplettende zorg, welke men
voor deze schapen tlraagt, en bijzonder