Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 42. )
men of mannetjes genoeg z{]n voor hon>
derd ooijen of wijfjes ; indien wij dus de
Jonge mannetjes of lammeren niet slag-
ten, dan zouden wy slechts een-twlutig-
Ste gedeelte der schapen kunnen houden,
en aldus zouden er twintig maal minder
dieren van deze soort het leven kunnen
genieten dan tegenwoordig. Wij zouden
geenen weg met de Jonge lammeren en
rammen weten; Ja , de geheeïc diersoort
9EOU ons zoo weinig voerdeel aaniti-engen,
dat zij onze zorg en bescherming naau-
welijks of liever geheel niet zou kunnen
vergelden. Zij zou alom eene prooi der
roofdieren worden, die daardoor ontzag-
gelijk vermeerderen en zelfs gevaariyke
V/Janden voor de menschen zouden wor-
den. En wilt gij u, zonder eenige bere-
kening , door de beschouwing der zaak
zelve , overtuigen van de waarheid onzer
stelling, zoo bedenkt dan maar alleen,
dat die soorten van dieren , welke wij ge-
deeltelijk ter slagting opvoeden en on-
derhouden , Juist de talrijkste zijn. Hoe
veel millioenen runderen, schapen en
hoenders zijn er toch niet wel in de we-
reld f Zelfs liet geslacht der paarden zoa
nog veel talrijker zijn, indien wij hun
vleesch tot spijs gebruikten; dit blijkt
daaruit, dat de Tartaren, die zich met
het vleesch der paarden voeden, een
veel grooter menigte van deze dieren be-
zitten dan wij.