Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 41. )
de belangrijkste voorwerpen in het riJK
der schepping zijn. Wellc eene woestün
zou de aarde niet wezen, indien er gee-
ne mensehen op woonden. Ben mensehen
is daarom de heerschappij orer de dieren
gegeven 9 cn het staat ons dus vrij 9 om
ons ten koste <lcr dieren te voeden en te
kieeden, deivijl wij hen door onzen ar-
beid en ten onzen kogte finsgeïijks onder-
houden ^ en omdat het met elkander on-
bestaanbaar en voor beiden verderfeiijk
zou zijn, dat menschenen dieren zoo iang
in het iev^cn bleven als zij kunnen leven,
want dan zouden zïj elkander in den weg
zijn. Aldus volgt daaruit 9 dat de men-
schen verplSgt zijn, om de overtollige die*-
ren te dooden, omdat de geringste
mensch nog oneindig ^oortrefifeiijker is
dan iiet uitmnntendste dier. Bat wij nu
het vieesch dier overtollige cn gcslagte
dieren vrij mogen eten , indien het voor
ons een gezond en smakelijk voedsel op-
levert , behoeft geen verder bewijs. Het
Is immers beter, dat Mij het opeten, dan
dat wij het nutteloos laten verrotten. De-
ze sciiikking nu is ook voor het ge-
slacht der dieren nuttig cn voordeelig,
want daardoor genieten «luizenden, ja
millkoenen op hunne beurt het leven, die
anders nimmer het licht zouden gezien
hebben* I?ïen rekent, bij voorbeeld, ten
opzigte der schapen, dat v^f of zes ram*