Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 38. )
ay cetit muit gevangen h<'.i-ft, dezelte niet Ur-
ständ doodt, maar het diertje tlechts in zoo
verre wondt, dat het nog voort sjMrtelen en- trach-
ten kanhaar te ontkomen, wanneer zy hetari'
d^rmaal bespringt en er dus mede speelt, tot
dat het %indelyk onder hare klaauwen of tanden
dood blyfl.
De kat doodt dus hare prooi niet alleen om.
zich daarmede te voeden ^ maar ook uit een
kwaadaardig vermaak, dat zy in het lyden en
dooden dezer dieren schept; en het is niet aU
leen hierin, dat zy veel gelykheid met den ty^
ger heeft, maar deze gelykheid is zelfs zigt-
baar in hare gedaante. Inderdaad, de kat is
een tyger in het klein , want beide deze dieren
hebben eenen ronden kop, byna hetzelfde uit-
zigt, evenveel tanden, die van gelyke gedaante
en eveneens geplaatst zyn; beide hebben kne-
vels aan de lippen, zyn lang van lyf en laag
op de pooten; beide hebben zy etented vinge-
ren, namelyk vyf aan de voorpooten, en rier
gan de achterjiooten; beide kunnen zy ook hun-
ne nagelen tusschen de vingeren intrekken en
■uitsteken, als zy die gebruiken willen-, beide
jagen ook het wild niet, daar zy het met ho-
pen niet zouden kunnen achterhalen, maar lig-
gen op de loer om hetzelve onverwachts te be-
springen en heide eindelyk hebben eenerlti staart,
en dezelfde geaardheid.
De kat is en blyft dus altyd maar ten halve een
l^uisdier; zy is alleen nuttig om ons voor ratten en
muizen te beveiligen ^ doch verdient voor het ove-
rige onze gemeenzaamheid en liefkozingen niet-