Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 37. )
Hierdoor is ook de kat in ome huizen zeer
nuttig, en verdient, door ons van deze kleine,
maar lastige en schadelyke dieren te betryden,
rykelyk den kost. fVy kunnen ook onze huis-
vogeltjes in hunne kooitjes ligtelyk zoodanig
beceiligen , dat zy huilen het hereik der katten
zyn. De hoenders schynen zich vry teel met
de katten te kunnen verdragen, doch de duiren
hebhen van haar, zoowel als van de ratten meer
te vreezen, doch alleen hy nacht, tcant by den
dag kunnen deze betalligg vogelen zich schit-
lyk redden door weg te vliegen.
Ook verpligt de snoepachtigheid der kat ons oin
zoodanige eetwaren, als zy gaarne lust, zoowel
te bergen, dat zy er niet by kan komen, want
den snoeplust kan men haar nooit ajleeren; zoo
als zy ook niet zal nalaten ratten en muizen te
vangen en ie dooden, waar zy maar kan , schoon
zy in den grootsten overvloed van voedsel leeft.
Deze laatste omstandigheid heeft alleen op haar
die uitwerking , dat zy deze gedoode dieren niet
opeet, maar zich vergenoegt met die om het le-
ven te brengen. Dit doet zy nogtans met eene
haar eigene wreedheid, vooral aan de muizen ,
dewyl deze slimme en vleesachtige diertjes
zich in het minste niet tegen haar trachten
te verdedigen, maar alleen hare wreede ver-
volgster op alle mogelyke loyzen te onttlug-
ten, daar de ratten integendeel zich gemeenlyk
met de felste woede tot het uiterste verdedigen,
en dus eerder van het leven beroofd wmden;
want de gevechten tusschen de katten en de rat-
ten eindigen altoos ten nadeele der laatste.
Menigmaal ziet men, dat de kat, wanneer