Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 35. )
apen; of zij azen op den Toorraad Tan eetira-
ren , gelijk de ratten en muizen. Ik moet u
hier ook nog doen opmerken, dat onder de zo-
gende dieren geen een gevonden wordt, dat
vergift bij zich draagt; van sommige kan ech-
ter de beet vergiftig zijn, als zij , namelijk door
zekere ziekte aangevallen worden, gelijk van
honden, die dol worden, bekend is.
Ziedaar, kinderen! de voornaamste eigen-
schappen der zogende dieren ; le( rt bij de be-
schouwing daarvan (Jods onnaspeurlijke wijs-
heid , liefde en goedheid bewonderen ea
aanbidder».
1.
DE KATTEN.
t»ehoen wij met u in het ferste stukje van
dit werkje den hond beschouwd, als den natuur'^
lyken vriend der menschen, ly wicn hy in huis
woont en wel als een zeer getrouw triend, dt
huiskat vertoont ons integendeel niet zelden het
hecld der zalsche vriendschap. Als zy ons na'
dert en streelt, is het, of om iets van ons te ver-
krijgen , dttt zy gaarne heeft, of om door ons
gestreeld te worden, hetwelk voor haar een
aangenaam gecoel schynt te zyn. Om onS eeni'
ge dienst of eenig vermaak te doen, verrigt de
kat niets; zy stelt geen het minste belang in
ons, is niet bedroefd over ons afwezen of niet