Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 34. )
d« jagt gebriiila hij honden en Trelten; hij laat
zijn persoon, ^ija huis oF zijn vee door de ge-
I trouwe honden bewaken. Andere gebi-uikl hij
weder, om, zoo veel mogelijk, de dieren uit
te roeijen, die den menschen in hunne eigen-
dommen schade toebrengen, gelijk de katten ,
welke hij gebruikt om rallen en muizen te van-
gen. Hoe vele dieren verschaffen hem niet een
goed voedsel, hetzij met hun vleesch of vet,
als het rundvee, de schapen, geilen , varkens,
herten, hazen , konijnen, enz. ; vele andere
ook met hunne melk , als de koeijen, de gei-
ten en de ezelinnen. Hoe vele dienen hem
tot kleeding, schoeisel en deksel, door hun
vel, haar en hunne wol, terwijl andere zoogdieren
hem weder perkament, borstels , hoorn , been,
enz, verschaffen, gelijk ook de tanden van
sommige tot polijsten gebruikt worden en van
de zenuwen en beenderen lijm bereid wordt en
van de darmen snaren. De mest van vele die-
ren wordt op het land gebragt en maakt het
vruchtbaar, terwijl vele nog verscheidene nut-
. tige geneesmiddelen opleveren.
Daarentegen zijn er onder de zogende dieren
ook verscheidene, die den mensch schadelijk
zijn. De groote verscheurende dieren dooden
menschen, gelijk de leeuw, de tijger en de
wolf; deze en vele andere soorten verscheuren
ook dieren, die den mensch van groot nut zijn,
gelijk de wezel, de marter, de vischelende ot-
ter, enz.; of zij beschadigen vruchten en gewas-
sen , welke de mensch tot zijn onderhoud be-
hoeft, gelijk veldmuizen, hazen, bevers en