Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 31. )
dat zij gcscliikl zijn naar de levenswijze, waar
toe elke soort '^van dieren bestemd is. De-
mensch heeft twee voeten, maar ook twee
handen; boide zijn met vingeren voorzien.
De apen hebben vier handen, want de twee
achterste zijn zoodanig gevormd, dat >.ij van
dezelve even zulk een gebruik hebben als van
hunne voorste handen. Andere soorten hebben
vier poolen, met vingeren aan alle vier, die
met nagelen voorzien zijn; doch bij eenige
zijn die vingeren los, bij andere zijn zij door
een vlies aan een verbonden, Deze dienen hun
om op het land te loopen en in het water
als met roeispanen, te zwemmen. Eenige wei-
nige hebben ongespleten hoeven gelijk het
paard; andere gespletene klaauwen, als het
rundvee en de varkens, met nog vele ver-
scheidenheden.
De levenswijze en de plaatsen, waar de zo-
gende dieren zich onthouden, zijn zeer ver-
schillend; de meeste viervoetige dieren levea
altijd op de aarde; sommige, gelijk de apen,
zitten meest altoos inboomen; andere onthou-
den zich op steile klippen en steenrotsen, als
de gemsen; andere onder den grond, als de
mollen; andere zijn dan op het land en dan
op het water, gelijk de bevers, otters , zeebee-
ren enz.; andere wonen altoos in het water,
als de walvisschen; sommige kunnen vliegen,
gelijk de vledermuizen, die zulks doen, niet
met vlerken, maar met een vlies, dat van hun-
ne voorpooten tot aan hunne achterpooten ge-