Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 30. )
het schaap soms vier drie of Uvee; de rat tien
of acht; de fret drie de refter en vier aan
de linkerzijde, zoodat n>en daaromtrent, even
gelijk in de meeste dingen der natuur, geenen
vasten regel kan geven , die geene uity.ondering
ïou lijden.
De plaatsing der borsten is bij alle zogende
dieren niet dezelfde, maar verschilt zeer veel.
Bij sommige zijn dezelve voor op de borst ge-
plaatst, gelijk bij de menschen, apen, olifan-
ten en vledermuizen; bij andere staan zij tus-
schen de achterste pooten of eigenlijk in de lie-
den , gelijk bij het hoornvee, de schapen, her-
ten , kameelen , paarden enz. ; bij andere we-
derom aan den buik, gelijk bij de honden en
de varkens.
De meeste zogende dieren hebben het lig-
chaam niet naakt maar bedekt; sommige met
gekroesde haren of wol, gelijk de schapen; ve-
le andere sóórten met stijve haren, die meer
of min digt slaan en in de koude landen dig-
ter dan in de warme, gelijk de paarden, het
rundvee, herten, hazen, konijnen enz.; ande-
re met dikke slijve haren die men borstels
noemt, gelijk de zwijnen; bij andere wor-
den zij zoo dik, dat zij stekels zijn, gelijk
men bij het egeltje ziet, en nog dikker bij het
stekelvarken, bij hetwelk zij als pennen zijn ?
men vindt er, die met schubben en schilden be-
dekt zijn.
Schoon al de viervoetige dieren vier poolen
hebben, zijn dezelve echter bij de eene soort
KOdcvs gevormd dan bij de andere, en wel zoo.