Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
kr*n , rn !iel pfrove voedsel hun nog nie! dien'
siif^ is, 7.00 is liel ook klaar« dal al die dieren
barsten hebb.-n, waarom men dezelve dnn ook
wel dieren mei borsten zou kunnen noemen.
De wijfjes -/.ijn ook inderdaad alle mei borsten
voorzien, gelijk ook de mannetjes; cn gewoon-
lijk hebben de wijfjes tweemaal zoo veel bor-
sten als zij jongen ,in eens ter Avereld brengen.
Die gewoonlijk één jong telen, hebben er
twee , die meestal twee jongen Ie gelijk krijgen
hebben er vier, en zoo vérvolgens , waardoor
de natuur gezorgd heeft, dat elk jong rijkelijk
zijn voedsel aan de melk zijner moeder kan
vinden, en dat, als door het eene of andere
ongemak de eene borst geene melk geven kan,
de moeder nog andere heeft om hare jongen
te voeden. Daar het ook menigmaal gebeurt,
dat een dier meer jongen dan gewoonlijk ter
wereld brengt, zoo is door de natuur, met
dezen overvloed van borsten, ook daarvoor ge-*
zorgd, dat die meerdere jongen niet van ge-
brek behoeven te sterven. Schoon dit alles nu
gewoonlijk bij de dieren zoo plaats heeft, is ech-
ter hel getal hunner borsten niet altoos hetzelf-
de , maar verschilt wel eens, zoodat sommige
wijfjes van dezelfde soort van dieren, een
of meer borsten hebben dan andere; welk
verschil echter meer plaats heeft bij dieren, die
vele , dan bij dieren, die weinige borsten heb-
ben. Somtijds hebben de wijfjes van de honden,
of de teven, tien , negen , acht en ook wel ze-
ven borsten; de zeug of het wijfje van het var-
ken heeft er tien , elf of twaalf; de geit en