Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 27. )
ken I>esta«in tilt dampen, die In de lucht
zweven. Zij zijn voor onze aarde van de
grootste RocdzakeÊijkheld, want zonder
wolken zou er geeii regen van den hemel
nedervallen; en wat zou dan onze aarde
zijn t £en dorre onvruchtbare klomp,
waarop geen plant of kruid groeljeu,
geen meniüch of beest leven kon.
Vit de wolken komen ook bliksem en
donder voort, die ontzagwekkend voor he*
schepsel zijn, zoodat zelfs de ondeugend-
ste menschen er somtijds voor sidderen ;
maar tevens is het onweder een groote
zegen voor het menschdom, dew^I het
de drukkende lucht van schadelijke dam-
pen zuivert en mensch en beest weder
ruiJiier adem doet scheppen. Elk weet
tocJi bIJ ondervinding hoe verfrisschend
en aangenaam terstund de lucht wordt zoc-
dra Jiet onweder voorbij is.
De wolken geven ons soms een aller-
schoonst en verrukkendst gezigt, door
hare kleur en gedaante , vooral bij het
op - en ondergaan der zon , in aangename
morgen - en avondstonden. Dus kunnen
xij zich, bij voorbeeld, ais een keten van
bergen vertoonen, wier toppen verguld
zijn. Wolken kunnen ons dus tot eerbied
voor GODS majesteit en erkentenis van
zijne goedheid opwekken.
IJtt dit weinige ziet gij, kinderen! dat
het groote hemelruim onze oplettende
beschouwing dubbel waardig Is, dewUl