Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 25. )
zien ; mnnr nu rlen m-^J Tiaar altijd allee«
naar dien Icant verlicht, «11e naar de zon
sekeerd is; waarul4 tlfglit, dat zij al haar
Ilclit van de zoii ontvangt. Dit haar ge-
leend licht nii kaatst zij tot ons weder
terug , hetwelk vo»r rïe bewoners dezer
aarde zqo nuttig als aaia^enaam Is.
mers de maan veracht onze donkere
nachten, tot gemak cn vQordeel van den
nac^treiziger , inzonderheid van den zee^
man , die hij haar l^eht een veilig pad
door de woeste golien vindt. Natuur-
kenners leeren ons ook , dat de maan de
eh en den Vlo^d van het zeewater mede
veroorzaakt. De n^aan is ons dus van
veel nut; maar ^sj is niet iiainder schoon
en aangenaam. £lk mensch lieeft er min
of meer gevoel van; Ecifs jonge kinder-
tjes kan men soms , door hen op de lieve
maan te wijzen, tot weltevredenheid
hrengen. "Voor aandoenlijke en deugd-
zame harten Is zij vooral bekoorlijk, filaar
Hef en zacht licht beurt hen op in droef-
geestige uren; zij verteederthun gevoel»
en hare zilverblanke schoonheid , spoort
hen aan tot eerbiedige godsvereering.
Heeren wij nu, kinderen! met onze aan-
dacht naar de tintelende starren. Ook
die verdienen onze opmerkzame beschou-
wing. Welk een trclTend gezigt is het,
wanneer eene menigte starren aan den
onbewolkten hemel ilikkert, voorna-
melijk in eenen «choonen winternacht)