Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 24. )
En welk een gczlg^t« ln;^!en liet aaoge«
naam weder Is/ Een Iiedaard ann^ehomi
^rer, die hierdoor niet min of meer ge-
frolfeii wordt, moet ge!iee| gevoelloos
aijn voor het schoone, dat er In de natuur
fs. De helderste glans van het zuiverste
goud verliest hier bij al zijne schoonheid;
terwijl zij de verrukicendste kleuren aan
de w olhen vertoont, die niet ver boven
de kimmen zweven, »e Heidenen, door
de sciioonheid der zon verrukt, vereer-
den haar als eene godheid , waarvan nog
de cers|te dag der week den naam van
zondag draagt; maar de meer verlichte
Christen beschouwt fle zon als een ult>
muntend sci;epsel, pn buigt zicii met
eerbied voor haren Maker neder.
Verdient de zon onze aandacht bij dag,
de maan niet minder bij nacht. De maan
schijnt ons omtrent ïoo groot als tle zon ;
echter is zij, naar de berekening der star-
rekundigen , omtrent öO maai kleiner dan
onze aarde, en dus meer dan 50 milioe-
nen maal kleiner dan de zon. I»at die
belde liciiten zichccliter genoegzaam van
gelijke grootte vertoonen, komt hier van
daan, dat de zon oneindig veel verder
^an ons ^f Is dan de maan.
Wij noemen do maan zoo even een licht,
omdat zij ons licht geeft; maar cigenISJk
Is zH een duister llgehaam, gelijk onze
»arde: want had zij licht In zich zelve,
^»B moe«ten wij haar altijd vol of rond