Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 23, )
kleiner; want was xtf aanmerkeMjk klet'
ner, alles zou op aarde van koude Ter»
Stijven; en was zij grooter, alles zouIiynÄ
door haren heeten gloed verschroeljehól'
verbranden. Dat de zon ons menschen
niet i;rooter toeschijnt, komt van haren
verren afstand. IVatuurgeleèrden verze*
keren ons , dat, Indien het niog^elijk was,
dat een naar de zon afgeschoten kanóns*
kogel zijne eerste of oorspronkelijke sneS«
heid konde blijven behouden, zulk een
kogel echter meer dan 25 Jaren zou hob'
dig hebben om de zon te bereiken. Deze
afstand der zon Is ook de Juist gepaste;
was liJ digter bij ons of verder vaa ons
verwijderd, het zou dezelfde onheilen
veroorzaken als of zij grooter of klelnél-
was, namelijk, eene al tc groote hitte of
koude. Hoe wijs en goed heeft de Schep-
per alles verordend en daargesteld!
De zon Is ook een weldadig schepsel
van GOD. Het voordeel, dat wijvanhaa^
genieten , Is u toch allen bekend, name-
lijk, licht, warmte en vruchtbaarheid.
Wat zou onze aarde zonder de zon zijn ?
£ene barre, koude, duistere en onbe*
woonbare klomp. Dat wij dan het nut
van de zon steeds overwegen , maar ook
tevens hare schoonheid en pracht. Op
den helderen middag kunnen onze oogefa
baar, in haren vollen glans, niet aan-
schouwen ; doch bij haren op - en oAdet'-
gang kan dit onbelemmerd geschletfeft«