Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 22. )
^aanBChouwcn: Is de lucht helder, en zie
fle zon uit de schoone kameren der
^natuur met pracht uit het oosten komen,
jjdan Juicht mijn hart over dat heerlijke
j,verschijnsel." Het Is zoo, ieder mensch
ziet den hemel doorgaans eiken dag;
maar geschiedt dit van velen niet enkel
toevallig , zonder oplettend nadenken ? -
Óf om eens te zien irelk weder het is cf
worden zal? Zulk eene gevoellooze aan-
schouwing kan ons geen zedelijk nut aan-
brengen; zij verwekt geene edele, geene
godsdienstige gevoelens Is ons hart; zij
leidt ons niet op om den CrOD des hentels
te eerbiedigen cn te vereeren: hiertoe
wordt eene meer opzettelijke, eene aan-
dachtige beschouwing vereischt, waar-
toe wij u , kinderen! iiier ecnlgc geschik-
te hantllelding willen geven.
Om van het schoone hemelsblaauw niet
te gewagen, welk een heerlijk kunst-
werk van CiODS alvermogen is de luis-
tervolle zon! Dat groote en weldadige
licht verdient al onze aandacht en be-
wondering. nat groote licht zeggen
wij ; natuurkundigen hebben berekend ;
dat de zon meer dan een mlllioen, of
duizend maal duizend malen, grooter
dan onze geheele aarde, en onze aarde
h«eft 7300 uren In omtrek. Hoe verba-
xend groot moet dan de zon zijn l Zoo groot
moest zy Juist KUn, maar ook ulet grooter of