Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 2i. )
5.
BESCIlOL Wl^G VAIV HET
USTSPAIVSEL.
Wi.i ineEisicS'.en *ijn , <en aatizien v»n on-
ze Iigchaaiii«»Kestiilte, van de redcionz«
dieren daarin , onder anderen , ook on<
derselieiden, rtat wij met ons hoold
rejjt ojti^aan, daar het hoofd der bees-
ten naar cJen grond Rcbcsen Is. lïe
mensch Is dus door zijne regt opgnan-
de gestalte in »taat gesteld, ora , zonder
moeite , het uitspansel of den hemel te
beschouwen
delijk al de irerken van GOIB onze aan-
dachtige beselcouwlng verdienen, zoo Is
dit Inzonderheid naar van liet Mijd uit»
gestrekte hemelruim. Welk gezJgt
schooner en trelfender dan dit? Welke
zlgtbare dingen kunnen ons meer oplei-
den tot eOU, meer aansporen om zijne
grootheid, zijne alntagt, nijsheld en goed-
heid te beseifen en te bed onderen, dan
het uitgebreide hemelrond? Immers het
werk prijst zijnen meester. I>e mensch
wordt tot deze beschouwing als het ware
van zelf opgewekt. Onze brave landge-
noot en verdienstelijke natuurkundige
Startinet zegt ergens van zich zelvent
^ In den vroegen morgenstond, Is, na het
xsebed, mUa eercte werk, dea hemel