Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12, )
ven de andere metalen; dus zouden wg mis-
schien het goud en zilver in overvloed bezeten
en gebrek gehad hebben aan ijzer, koper en
lood. Dan zou het ons ontbroken hebben aan
die metalen, vielke ons ten hoogste dienstig
zijn lot het maken van verscheidene gereed-
schappen en werktuigen in den landbouw en
alle handwerken, tot het behoorlijk stichten en
zamenhechten on/.er gebouwen, waarin wij wo-
nen , onze schepen, waarmede wij handel
drijven, onze rij-en vaartuigen, welke ons en
onze goederen naar de verlangde plaats voeren.
Wat moeten wij hier nu het meest bewonde-
ren , kinderen! de almagt of de wijsheid van
den grooten Schep])er, die volgens zijne almagt
deze schallen in de natuur heeft voortgebragt,
en volgens zijne wijsheid dezelve op de ge-
schiksle plaatsen gevormd heeft; want waren
de metalen in de diepte van de aarde wegge-
legd, zij zouden van ons menschen niet of al-
thans niet dan zeer bezwaarlijk en met on-
noemelijke kosten te verkrijgen zijn. Lagen
ze op de oppervlakte der aarde, en wel in die
hoeveelheid als M'ij ze behoeven, dezelve zou
er mede overdekt zijn, en wij ons beroofd vin-
den van eenen geschiklen grond voor onze
plantgewassen. Maar nu liggen zij juist ter
plaatse in de aarde, welke voor ons bereikbaar
is, terwijl de bovenste korst van dezelve met
bloemen, planten, kruiden en boomen ver-
sierd is.
Maar waartoe zullen ons al deze schatten en
rijkdommen, welke God in de natuur gelegd