Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 17. )
scheidene pluiiïjes iä gewaar geworden, waar-
uit de talrijke vermenigvuldiging kan afgeleid
worden. En wie wordt niet opgetogen van
verwondering, wanneer bij de vaderlijke voor-
zorg overweegt, welke dn goederlieren Sëhep-
per in het groeijen van de rogge laat blijken ;
dat namenlijk dezelve ook op de slechtste lan-
den groeit, en niet dan door'eene overmatige
en verschroeijende hitte kan bedorven worden;
en dat de tarwe, welke de beste soort van graan
is, de grootste hitte en koude kan verdragen,
zoodat zij in de meeste landen der aarde kan
worden aangekweekt en verbouwd.
Tot deze beschouwingen behoort geene ge-
leerde en wijdloopige kennis van de werken
der schepping; neen, kinderen! zij beslaan
uit opmerkingen, welke dikwijls gemaakt zijn,
de vatbaarheid van een eenvoudig versland niet
te boven gaan, en echter niet te veel kunnen
vernieuAvd worden,
En waar zou ik een einde vinden, wanneer
ik nog in het breede wilde ge^vagen van al
de rijke schatten, welke nog in den schoot der
aarde gevonden worden. Laat ons hier slechts
met eenen kundigen schrijver, als een door-
slaand bewijs van Gods wijze goedheid aanmer-
ken , dat die metalen, welke de nuttigste, de
noodzakelijkste en het meest in gebruik zijn,
gelijk yzer, koper en lood, ook allermeest éu
overvloedigst in het gebergte gevonden wor-
den. Had eene losse mildadige hand, zegt de-
ze schrijver, dit heelal gevormd, welligt had
dezelve het goud en zilver vermeni^uldigd bo.