Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 10. )
ven der steenrotsen, op en in de boomen, in
het »arid, enz. Zoo velerhande soorten van die-
ren er 'zijn , zoo velerlei soorten van voedsel
zijn er ook voor hen bestemd. Eene andere
spijze -wordt er vereischt voor de viervoetige
dieren , eene andere voor de vogelen , eene an-
dere voor de visschen en vrederom eene ande-
re voor de insekten ; evenwel vindt elk dier
dagelijks dat voedsel, hetwelk met zijne natuur
overeenkomt. Te dien einde heeft de goeder-
tieren Schepper gezorgd, dat er een on-
noembaar aantal boomen, planten en gewas-
sen voorhanden is, welke vermenigvuldigen
en vruchten voortbrengen; terwijl ook verschei-
dene dieren weder tot voedsel voor andere die-
ren verstrekken
Bij dezen rijkdom van planten en gewassen,
is dit nog als iets verwonderenswaardigs op
te merken , dat God die planten, welke voor
menschen en dieren tot voedsel en lot genees-
middelen dienen, in eene grootere hoeveelheid
heeft laten groeijen , dan die gewassen, welke
zulk eene groote nuttigheid niet hebben. De
kruiden zijn, naar hunnen aard, veel talrijker,
dan de struiken en boomen ; er zijn meer
soorten van gras dan van eikenboomen, ja het
is u allen bekend, dat het voedzaam koren,
hclAvelk, tot meel gemalen en lot brood gebak-
ken , den mensch lot noodzakelijk voedsel ver-
strekt , zich zeer sterk vermenigvuldigt. Het
blijkt uit verscheidene waarnemingen, dat men
drie onderscheidene plantjes in eenen korrel
tarwe, en in eenen korrel rogge vier onder-
k