Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 9. )
als vermenigvuldiging voor ons onnaspeurJijk
zijn. Denken wij aan de haringvangst, hoe
schoon ontdekt deze ons den rijkdom der na-
tuur. Men heeft berekend, dat er jaarlijks, al-
leen door de nederlandsche visschers, omtrent
200 millioenen haringen gevangen worden,
hetwelk aan een groot aantal huisgezinnen in
ons Vaderland onderhoud en winsten opleverl.
Op het vaste land treffen wij voornamelijk
eene overgroote schare van menschen aan,
welke alle uit de milde hand van God, hun«
nen Vader, onderhoud, kleeding en verkwik-
king ontvangen. Hoe veel heeft slechts een
enkel mensch, gedurende een leven van 60
jaren, niet noodig ? Hoe veel tot spijs en
drank, tot nooddruft en gemakkelijkheid!
Hoe veel in deze of gene bijzondere voorval-
len ! Menschen van onderscheiden rang en ou-
derdom , in verschillende gewesten levende,
gebruiken meestal onderscheidene soorten van
spijzen. Hoe groot, hoe menigvuldig moet dan
niet de voorraad zijn, die daartoe vei-eischt
wordt! En noglans bemerken wij , dat er
door eene vaderlijke zorg en milde hand in
de natuur zulk een overvloed gelegd is, dat
het nimmer aan eenige soort van voedsel
ontbreekt.
Duizend en duizend soorten van landdieren
leven in al de gedeelten der aarde. Deze vin-
den alle dagelijks hun voedsel. Hoe vele mil-
lioenen van iedere soort vinden hun verblijf en
hun voedsel in de bosschen, op het veld, op
de bergen, in de dalen, in de holen en klo-