Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 8. )
eene tallooze menigte van lichten, welke bij
nacht den hemel "versieren 5 want het is even
onmogelijk de starren te tellen , als de zand-
korrels aan den oever der zee. Hoe groot moet
dan niet die God zijn, die het getal der star-
ren kent en ze allen bij namen noemt!
Keeren wij onze oogen van den hemel lot
de aarde, welke overvloedige rijkdommen ont-
dekken wij dan rondom ons! Rijkdom in de
lucht, rijkdom in het water, rijkdom op het
land, ja zelfs rijkdom in het binnenste der
aarde. Beschouwen wij de lucht wat lager,
dan zien wij in dezelve eene ontelbare menig-
te van vogelen en insekten. De natuurkundi-
gen hebben van de vogelen zelfs over de zes
honderd en van de vliegende insekten verschei-
dene duizenden van soorten ontdekt. En hoe
verbazend groot is het getal van elk dezer
soorten! In de zonnestralen spelen geheele
zwermen van diertjes, welke geen menschelijk
oog overzien kan ; en wie weet hoe vele eeu-
wen nog zullen verloopen, eer dat men de
verscheidene soorten van dezelve bepalen of
rangschikken kan I
Zoo talrijk de inwoners van de lucht zijn ,
even zoo talrijk zijn ook de bewoners van het
water, Hoe menigvuldig zijn , bij voorbeeld,
de kleine diertjes, welke den walvisch lot voed-
sel verstrekken! Op zulke plaatsen, welke in
den zomer door de zon beschenen worden,
ziet men dikwijls de zee krielen van deze in-
sekten. Ja, in eiken droppel water kan men
schepselen ontdekken, welker voedsel zoo wel