Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 128. )
zoek te doen, en dat dc besluiten die v\r
daaruit afleiden, ook al niet onze besluiten-
maar die van andere menschen Kijn, die door-
gaans alles, ook maar zonder éenig onderzoek
weder van anderen overgenomen hei)ben, dan
kan men gemakkelijk nagaan, dat het gevaar
om tc dwalen voor ons versland en onze rede
zeer gemakkelijk, ja onvermijdelijk is.
Ziet daar dan eene der voornaamste bronnen
onzer vooroordeelcn j namelijk, onkunde en
Valsche kennis. Hierbij komt nog eene tweede
oorzaak. In alles, wat wij doen, hebben
wij eene zekere manier of wijze , waarop wij
gewoon zijn te werken; op die wijze alleen
valt ons zoodanige verrigting gemakkelijk, op
alle andere wijzen ongemakkelijk, of zelfs wel
geheel onmogelijk. Door d i e zaak, op dié
wijze gedurig te behandelen, verkrijgen wij eene
gemakkelijkheid j eene liglheid in deze behan-
deling. Het is met het vormen onzer denk-
beelden en het daaruit afleiden onzer besluiten
even eens gelegen. Dit behoorde met alle mo-
gelijke oplettendheid en voorzigligheid te ge-
schieden, want dit werk niet goed gedaan
zijnde^ brengt nog meer nadeel voort, dan
wanneer het geheel nagelaten ware. Onder-
tusschen gewennen wij ons, om ons vei-stand en
onze rede zeer spoedig en slechts oppervlakkig
te latén werken. Wat wonder derhalve, dat
het bepaald en ingespannen denken ons nader-
hand, wanneer wij deze kwade gewoonte weder.
trillen afleeren, ?oo moeijelijk valt.