Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 126. )
magtigste, de voorlrefFelijkste, de heer dei-
aarde. Zijne vermaken en genietingen zijn nu
niet meer zinnelijk , maar pok geestelijk ; zijn
verstand verlangt onophoudelijk naar nieuwe
denkbeelden , zoodra hetzelve eens regt ont-
waakt is; zijne rede ontdekt telkens nieuwe
waarheden ; zij leidt uit de nieuw gevormde
denkbeelden gedurig nieuwe besluiten aF en
het veld harer pligten wordt gestadig verder
uitgebreid. - Hel verstand leert ons wat voor-
deelig, en -vvat schadelijk voor ons is; de
half dierlijke drift ter zelfbehoudenis wordt
veredeld tot eene zucht naar geluk; de rede
ontdekt, dat wij niet gelukkig kunnen zijn,
ten zij wij gestadig toenemen in kennis en
deugd, ja, dat daarin het hoogste geluk gelegen
is. Langs dezen weg gestadig voortgaande,
wordt de voorheen woeste stem der driften
allengs verzacht lot eene edele harmonie van
verschillende welluidende toonen, die op dui-
zenderlei wijzen ons toeroepen: "tracht naar
geluk!" terwijl de rede met een goddelijk ge-
xag vol majesteit ons gedurig beveelt: »tracht
»aar volmaaktheidl" De natuurlijke goedwillig-
heid wordt verhoogd tot eene verhevene pligls-
betrachting; de zucht naar geluk zelve wordt
onderworpen aan de zucht naar volmaaktheid,
v«oral in groote en verhevene karakters, die
van nature »uet sterke driften voorzien zijn.
Een rein geweien wordt de grootste schat; de
bewustheid van zijnen pligt te doen verschaft
•vergoeding van alle lijden, kracht om onbe-
ïwekea te Wijven. iTa aile foHeringen, in alle