Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 124. )
wij het u door voorbeelden verstaanbaarder
kunnen maken. Gij hebt meermalen paarden',
koeijen, schapen, honden en katten gezien. Uit
deze menigvuldige waarnemingen nu hebt gij
een algemeen denkbeeld opgemaakt, waX dieren
zijn, namelijk zulke wezens, die al de al.
geraeene eigenschapi)en hebben , waarin paar-
den, koeijen, schapen, enz. overeenkomen. Dit
algemeene denkbeeld nu is een voortbrengsel,
een gewro'bht des verstands. Wij hebben op
verre na niet alle dieren gezien, en evenwel
hebben wij een algemeen denkbeeld van alle
dieren; dit denkbeeld hebben wij ontleend of
verkregen door onze waarneming van zulke
dieren, die wij gezien hebben. - Wij stellen
ons een paard voor;-in dit denkbeeld vereenigen
zich al de gemeene eigenschappen van een
paard - zijn kop, hals, zijne manen, zijn
ligchaam, zijne pooten, zijn staart, kortom,
alles, wat lot een paard behoort, benevens de
werkzaamheden van hetzelve, namelijk zijn
loopen, draven, springen, trekken, enz. Met
één woord, alles, wat het. paard doet. Het
denkbeeld van azijn is niet volledig, zonder
het besef van deszelfs eigenschap van zuurheid ;-
dat van honig is onvolmaakt, wanneer wi^
deszelfs zoelheid er niet bij bedenken. Het
vormen van deze algemeene denkbeelden,
voorstellingen of begrippen, die de dingen be-
nevens hare eigenschappen aan ons vertegen-
woordigen, is dan het werk des verstands.
Iemand, die zich aan het vuur gebrand
heeft, weet dat het vuur heet is; zijn geheugen
herinnert hem dit, zoodra hij aan vuur denkt,