Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 122. )
Zegt niet, kinderen! dat het beter voor den
mensch geweest ware, geene zoo sterke drllten
te hebben, dan door dezelve zoo zeer mis-
vormd te worden. Gij dwaalt; de driften zijn
voor den mensch ten hoogste nuttig en nood-
zakelijk, zonder dezelve zou hij in eenen staat
van werkeloosheid kwijnen, geene vermaken
genieten, en dus niet gelukkig zijn. Een jon-
gen van tien of twaalf jaar, die geene sterke
driften heeft, die geene eerzucht gevoelt,
maar lui en traag i.s, zal zelden een bekwaam
en nuttig man worden. De driften vuren het
verstand aan, en door oefening des verstands
ontwikkelt zich de rede. Sterke en geweldige
driften kunnen in duizende gevallen der
menschelijke maatschappij de gewigligsle dien-
sten bewijzen; ja, nimmer is er een groot en
uitstekend man geweest, die geene sterke drif-
ten had. De driften zijn dus een weldadig
geschenk van den wijzen Schepper; al het
kwaad, dat zij immer veroorzaakt hebben en
nog veroorzaken, is alleen oorspronkelijk van
de zwakheid en ongeoefendheid onzer rede,
van onze onkunde, onze vooroordeelen en
onze dwalingen. - Zoudt gij dan het vuur wil-
len uilblusschen om u voor het gevaar van
branden te beveiligen?
Bij dit alles evenwel zouden de hevig ge-
worden driften een noodlottig geschenk voor
de menschelijke natuur zijn, indien de mensch
geen verstandig en redelyk, zoo wel als een
zinnelijk wezen was.
Onze zinnen maken ons bekend met de