Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 121. )
ren; 7oodaf zij, wel nu en dan eens enkele
groote en goede daden, maar, helaas! duizend-
maal meer wanorde en vernieling te weeg
brengen.
De mensch, wiens driften eens regt ont-
waakt zijn, die uit den gevoelloozen staat van
werkeloosheid geheel uitgegaan is, is nooü
zonder drifi. Hij bemint of hij haat altyd al-
lés, wat hem voorkomt, zonder vooraf Ie over-
wegen of deze liefde of deze haat billijk,
voordeelig of schadelijk is. Het kind bemint
zijne moeder, en in mindere mate, al de genen,
aan v/clken het dagelijks gewoon is; maar het
wil bij geene vreemden zijn; het heeft eenen afkeer
van hen; hunne tegenwoordigheid is hem tot
last. De oudei'C knaap wil vervolgens alles
hebben, wat hem voorkomt; hij ziet zijns
vaders horologie; dit behaagt hem; hij wil er
mede spelen, en omdat hem zulks gewei-
gerd wordt, vliegt hij op en wordt toornig.
Eenige kinderen spelen zamen; maar dewijl
elk van hen de voornaamste wil zijn, zoo
geraken zij in twist en slaan of vechten met
elkander. Met geheele natiën gaat het niet
beter. Is een volk eens regt werkzaam ge-
worden , dan begeert het alles te bezitten, en
deze begeerte legt het te ongeveinsder aan den
dag, naar male het ruwer en onbeschaafder
is. De krijg wordt geboren. Men strijdt ver-
volgens niet alleen om den roof, maar zelfs
uit hoogmoed, om roem, om den voorrang
n sterkte en dapperheid. Ziet daar dan den
cnensch lot een verschrikkelijk wezen gew orden.