Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 120. )
vermaak in het gebruik hunner zintuigen en
krachten. De oefening verheft hel sciiejisel,
dat tot hiertoe slechts een dier svas, tot
genen MENSCff.
De kunsten ontstaan. Het kind leert spre-
ken; het maakt vervolgens papieren scheefjes,
mannetje^ en huisjes; het is geen ougeiibijii
stil; het wil alles welen, alles kennen, van
alles genot hebben. De wilde verheugt zich
met zang, dans en spel. De verbeeldings-
kracht ontwaakt en neemt eene snelle vlujjt.
Het kind wordt aandoenlijk voor het verhevene,
schoone en goede; het verkrijgt uitz.'gten in
het toekomende ; zijne verbeelding schildert
hem duiaend voorwerpen, duizend belangrijke
lafereelen. De wilde wordt een dichter
Ziet daar de schoone zijde van de geschiedenis
der menschelijke vorderingen; vorderingen,
welke de mensch nooit zou maken, indien hij
geene driften bezat, indien hij niet afkeerig
■>vas van alle smart en begeerig naar alle ver-
maak. Maar laat ons nu ook eens de donkere
zijde dezer geschiedenis beschouwen; laat ons de
zucht tot vermaak, enden afkeer van smart na-
gaan, zooalszij zich in die menigvuldige, verschil-
lende driften vei-toonen, welke in datzelfde tijd-
vak de menschelijke ziel beurtelings van alle zijden
bestormen. Wij noemen dit de (lonkere zijr
de der geschiedenis van 's mensehen jeugd, om^
dat het vermogen der rede, dan nog zeer
zwak zijnde, niet in staat is om de ontvvikkel-
fje driften genoegzaam te leiden ^en te bestur