Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 119- )
de teedere moeder hem aan hare borsl lefjl;
dat is, het kind \>erkt, in zoo verre liet werken
kan. Op gelijke wijze ontwaakt de Indiaan
door het gevoel des hongers uil zijn log-
gen slaat; hij sïaal op, zoekt naar voedsel
en werkt aldus,
Wanneer nu de mensch dit vermaak van
zijne behoeften Ie vervullen meermalen cn bij
herhaiittg gereten heeft, dan gevoelt hij telkens
nieuwe behoenen 5 zijn geheugen stelt hem de
aangennme aandoening voor, welke hem deze
vervulling heeft doen ondervinden. Bij voor-
beeld, hij heeft eens of meermalen lekkere
spij/en gegeten; nu heeft hij voor het tegen-
woordige wel geenen honger , of zoo hij dien
heeft, dan zijr» er wel andei'e spijzen voorhan-
den , o(n hem te verzadigen , mair deze zijn
200 smakelijk nit^t, als die hij vroeg^'r gehad
heeft; hij zou deze lekkere si)ijs dus liever
hebben; hij heeft er thans gebrek aan. Ziet'
daar eene nieuwe drijfveer om te werken en te
handelen. - Het kind is met zijne moeder eens
naar den banketbakker geweest; daar heeft het
eene lekkernij gekregen, w^aarin hel zeer veel
smaak vond; den volgemien dag wil hel weder
met de moeder naar den banketbakker om een
dergelijk gebakje.
De herhaalde inspanning zijner krachten
verwekt bij den mensch allengs nog eene nieu-
we behoefte; hij gevoelt eene neiging tot
werkzaamheid. Hel kind wil spelen. De wilde
man wordt een jager, een visscher, een her-
der, een landbouwer. Deiden vinden een nieuw