Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 118. )
vaq zelve en zonder eenige moeite overkomen,
indien het hem zal doen werken. Dit is eene
door de ondervinding bewezene M aarheid. Het
is meermalen gebeurd in zoodanige landen,
alwaar men menschen vindt, die nog op de
laagste trappen van kennis en beschaafdlieid
slaan, dat reizende Europeanen, verdwaald of
onzeker zijnde van den weg, die zij moesten
gaan, om ter begeerder plaats te komen , den
eenen of anderen Indiaan aantroffen , stil zit-
tende , zonder iets te doen, en hem eene
groote belooning aanboden, indien hij hun
geleiden wilden. En wat denkt gij, dat zulk
een Indiaan veeltijds antwoordde? Dit: »dat
hij geenen honger had." Meermalen is het
gebeurd, dat men zulk eenen mensch moest
dwingen, om dc begeerde en noodzakelijke
dienst bewezen te worden. Dit alleen aan
kwaadwilligheid toe te schrijven is zoo onre-
delijk als onmenschlievend. Dc dierlijke
mensch heeft geen vooruitzigt, een toekomend
vermaak heeft voor hem niets bekoorlijks, eene
toekomende smart niets vreesselijks hij hoopt
niets, hij vreest niets; hij gevoelt alleen hel
tegenwoordige. De teedere zuigeling schreit
niet nis hij geenen honger of geene pijn ge-
voelt \ hij verlangt niet naar de borst zijner
moeder, ofschoon dezelve zijn eenigste wellust
is, dan wanneer de behoefte van te zuigen
dit verlangen opwekt. Maar zoodra hij deze
behoefte gevoelt, dan begint hij door schreijen
cn bewegingen des ligchaams dit gevoel van
gebrek uit te drukken, en te zuigen , zoodra