Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 117. )
22,
i dDucr bc briftcii, itet ticrsfaub cn
bc trcbc ber mcnscltcit.
Zijn wij in het eerste stukje van dit werkje
met de beschrijving van den mensch b.-goiuieii,
thans willen wij hel tweede of laatste besluiten,
door met u de driften, het verstand en de rede
van dit heerlijke kunststuk van GODS schep-
ping na te gaan en te overwegen.
Het is een belangrijk gezigt, kinderen! het
Ïwelgevormdste, schoonste en edelste dier der
gansche aarde, volgens inwendige neigingen
te zi^n werken! Wie zou dit niet met oplet-
tendheid b^scliouwen? - En dit dier, kinderen!
is uw natuurgenoot, uw broeder, uws gelijken,
uw evenbeeld ; even zoo als dit bewogen wordt,
zoo wordt ook gij bewogen; even zoo als dit
wezen werkt , zoo werkt gij ook.
Zoo lang de geheele dierlijke mensch geene
smart lijdt of geen vermaak geniet, blijft hij
onbewogen en zonder eenige drift. Hij leidt
een bijna groeijend plantenleven cn gevoelt
naauwelijks zijn eigen aanwezen. Gelijk een
verzadigd dier ligt hij in zijn hol of ergens
anders, in eenen staat van gevoelloosheid ; hij
slaapt zelfs dan, wanneer hij schijnt te waken.
Niets kan hem uit dien staat opwekken en
doen handelen, dan het gevoel van smart of
van vermaak, en zelfs dit laatste moet hem