Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 11-5. )
bcrfiantiEn/ maa? jaeftt tegm ö^t ttoarjaa^
onbicperecn taarnicre gEcën op/ om in tesel-
bß te fcgarcn, SJit anmEteïpc fialammen ban
Ecni0c mijïErt ïcngte en ßrcebtc bcciatcn 35
öan öc naarbElpe jceën/ en ïiamcu aan an-
3c fiiijlen in tien ïteflen fliaat aan/ taannEE?
33 &rj bui^EnbEn miïïiflEnEn oEbangEn taarbEn.
ïJ^E ïjajingbanojt hiErb in^anber^Eib fEbEct
ï(Et jaa? 1416 ban ÖEt grootfiE gEtaigt/baaj-
biEn tOEn Willem Beukelszook ban 25 i E t b (ï E t
ïjEt EEriT: fizt ïjacingftaftEn en sautEn begon.
jflSEn ÖEEft beceftenb/ bat e? jaaiipS on-
gebeej buijenb raitïiaEnEn Natingen gehangen
tnorben/ taaarban tag JSeberlanber^ toelEEj
niEE? ban bE ï(elft bingen/ en fcgaan be roaf-
bieren bafl eben 300 beeï berjlinben/ 300
ftan men tacö geene be mitljïe becrainbEting
fiefpeuten.
IjatïanbfcÖE ïtacing ié 300 aïgEinEEn en
aïam öeroenib/ bat bersEïbE? bangfl be gcaate
biffcöern genoEnib taorbt.
^ij ïfitïanb EnbE (i^rfiabifcöe eiïan-
ben taarben/ niet baor ben 24 jumj/ be
netten boa? be l^aringbuisen uitgetaarpen/
tettatjï be aanftomjl be? öuisen boa? anje 5ee-
P:eben/ taaa? Ijaringpafifierijen 3ijn/ een tgb-
pip ban aïgemeene breugbe enöujbfcpap i^;-
gn geen taanber / baa? alfban niet alleen boa?
aansienlpen en geringen naa? be fmaftelijfte
en 300 ge3anbe peftelgajing berlangb taorbt;
maa? ooft bese biffcljerij / boa? aan buisenben
taerß en inftainpiEn tE bErftfiaffEn / be graat-
fle baariSEelen aanörengt. ©e naam ba»