Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 110. )
opmerkelijker is. Die vliegende muggen, ATief
gegons u 200 zeer hindert, wnren voorheen
waterdiertjes ; zij zijn in het water geboren en
Oï)gegroeid ; daarna hebben zij zich uit deze
vloeistof begeven, hunne oude huid afgelegd,
en nu zweven zij op dunne vleugelen door de
lucht, gelijk zij voorheen in het water zwom-
men. Even eens was de meivlieg of blaauwe
vijvervlieg, die met zulke schitterende azuur-
kleuren pronkt, voorheen een verachtelijk insekt,
van kleur als de aarde, en leefde in het diepst
des waters. Op eenen schoonen dag kwam
hel uit die vloeistof te voorschijn, hechtte zich
aan een takje van eenig overhangend kruid,
en de zon deed zijne granuwe huid opdroo-
gen en eindelijk van een scheuren. Toen ver-
scheen de blaauwe vijvervlieg in al hare ver-
rukkende schoonheid en werd eene luchtbe-
vroonster. Ziet het dagdiertje; het was bijna
twee jaren lang een water insekt , even als de
blaauwe vijvervlieg geweest is; nu zweeft hel
door de lucht, zoekt eene wederhelft, paart,
legt eijerljes en sterft. Zijn geheele leeftijd in
dien vliegenden slaat dviurt slechts twee of drie
uren, - Nog een voorbeeld van verbazende
verandering zullen wij hier bijvoegen. Wan-
neer men een stuk hout, dat langen tijd op
aarde gelegen heeft, wegneemt, dan vindt men
veeltijds onder hetzelve witte wormen, bijna
eenen vinger dik , welke wormen zich voeden
met dit vermolmd hout. Wie zou nu ïeggen,
dat deze onaanzienlijke , zachte en trage wor-
men, die zich naauwelijks zoo veel. bewegen