Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 10!). )
dekt men onverwachis eenige beweging in het
popje. Het gaat lieen en weder; het zijden
bekleedsel wordt gescheurd, en gij verwacht
nu, dal er eene nieuwe rups te voorschijn zal
komen, oF een diertje, dat ten minste eenige
gi-lijkheid heeft, met dat gene, hetwelk zich de-
ze stille woning had toebereid; maar neen!
Hier verschijnt een geheel ander schepsel, dat
geene de minste gelijkheid met eene rups heeft.
Naauvvelijks heeft het zijn hoofd van deszelfs
bekleedsels bevrijd, of het ziet met meer dan
duizend oogen rondom zich; het ontwikkelt
zich uit zijn nutteloos geworden weefsel ; en
wat ziet gij nu? In plaats van eene onaan-
zienlijke rups eenen prächtigen vlinder; in
plaats van een log, zwak en kruipend insekt,
een gevleugeld diertje, welks bewegingen vlug-
heid , zelfvertrouwen en vrolijkheid te kennen
geven. Het is geheel leven, geheel vuur, en,
terwijl gij het met bewondering aanschouwt,
slaat het zijne vier wieken uit, die somtijds
met de rijkste kleuren onnavolgbaar schoon
getooid zijn, en begeeft zich fladderende van
bloem lot bloem, waaruit het nu den fijnsten
honig haalt, zonder zelfs de teedersle bloem-
pjes iets in hel minste te beschadigen. Welk
eene wonderlijke verandering! Welk een be-
slissend bewijs van GODS onbegrensde
almagl!
Maar denkt niet, kinderen ! dat de rupsen
de eenige insekten zijn, die zulk eene aan-
merkelijke verandering ondergaan; neen, daar
zijn er, wier gedaante verwisseling nog veel