Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( lOS. )
derscheiden. Zij kunnen niet dan zeer lang-
zaam kruipen , en dus hare menigvuldif^e vij-
anden noch ontwijken , noch zich verdedigden.
Hoe zwak is derhalve iedere rups , schoon der-
zelver groot aantal onze vruchlboomen zoo
zeer kan beschadigen. Haar voedsel beslaat
alleen in de ruwe bladeren der gewassen, de-
wijl hun werktuigelijk geslel beroofd is van de
middelen om zich eene edeler spijze te kunnen
verschaffen. De rups is derhalve een zeer
zwak en naauw beperkt dierijC, hetwelk om
zoo te spreken , een ellendig leven leidt.
Doch nadat zij nu eenigcn tijd in dezen
kring van behoefte en lijden verkeerd heeft,
begeeft zij zich lot het spinnen van zeer fijne
di^aden, aan twee of drie bladen vastgehecht,
welke zij door dit middel aan elkander ver-
bindt en zich daaronder eene veilige schuil-
plaats vervaardigt. Nu omringt zij zich geheel
met dit fijne weefsel , zoo digt, dat geene
vochtigheid lol haar doordringen kan. Zij
bouwt dus zich zelve, als hel ware, een graf,
w aarin zij gewillig sterft; ten minste men kan
aan haar geen leven bespeuren. In dezen
staat noemt men de rups een popje. Niet al-
een, dat zij voor het oog volkomen dood is,
maar zij heeft ook geene de minste ademha-
ling, hetwelk daar uit blijkt, dat zij in eene
luchtledige ruimte eenen aanmerkelijken lijd
gehouden zijnde, en naderhand wederom aan
de lucht blootgesteld, echter de gewone veran-
dering ondergaat. ï\n ziet , terwijl men nu
de rups als geheel overleden aanmerkt, onU