Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 11-5. )
slindende insekten volkomen verdelgii worden.
Meer dan eens z,ijn dergelijke zwermen van
ontelbare sprinkhanen uit Azië in Europa oyer-
gekomen; maar zij en- hunne nakomelingen
iiijn altoos binnen weinige jaren wederom uit-
geroeid en verdwenen. In Azië en Afrika
dienen de sprinkhanen niet alleen tot voedsel
voor andere dieren, maar zelfs voor de men-
schen; de zwervende stammen der Arabieren
braden ze op kolen en eten ze met zeer veel
smaak. Het nadeel dat deze vernielende insek-
ten ons toebrengen is derhalve door GODS
Mijze schikking, over het algemeen genomen,
zeer gering. En laat ons , om de schaal ge-
heel te doen overslaan, ook eens de voordeelen
overwegen , welke ons de insekten aanbrengen.
Strekken niet deze diertjes bij menigte tot
voedsel aan onze geliefdste vogelen, aan onze
ooijevaars, zwaluwen, nachtegalen, leeuwrik-
ken en ontelbare andere , die-bijna geen ander
voedsel nuttigen? Zijn het niet de insekten,
die ons van honig , wasch en zijde voorzien ?
Zijn zij het niel die ons de in vele gevallen
zoo heilzame spaansche vliegenzalf leveren? tin
zijn deze uitmuntende diensten nict gewiglig
genoeg om tegen tienmaal meer nadeelen ojï te
wegen ?
Wat is er ook niet bij de rupsen en der-
7,f Iver gedaanteverwisseling op te merken ! Zij
hebben over het algemeen eene onaanzienlijke
gedaante, cn zijn geheel ontbloot van die be-
vallige honding en beweging, waardoor som-
mige kleine diertjes zich zoo voordeclig on»