Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 106. )
licht van de zon verduisteren; want zij vliegen
alleen bij dag, dewijl de koude en vocliliglieid
des nachts hun het gebruik hunner vleugelen
belet. Als zoodanig een zwerm op eenen
bebouwden grond nederslrijkt, vernielen zij
eerst de fijne kruiden en teedere planten", die
eenen overvloed van sappen hebben; maar als
hun dit smakelijke voedsel begint te ontbreken,
dan tasten zij alles aan, tot zelCs de schors der
boomen toe. Gij kunt uil dit alles arielden,
dat deze zwervende sprinkhanen zeer te duch-
ten zijn, vooral, daar zij in de landen, welke
zij doortrekken, ook onnoembaar vele eljerljes
leggen, waaruit in eenen volgenden zoiuer
nieuwe zwermen kunnen voortkomen, die de
voorgaande nog vcri-e in talrijkheid kunnen
overtreffen. Op zoodanig eene wijze zouden
deze diertjes, indien GOD het niet verhoedde,
een groot gedeelte des aardbodems lot eene
dorre woestijn kunnen maken; maar hiervoor
zorgt de weldadige Heer der natuur. Van al
deze zwervende oostersche sprinkhanen keert er
geen één naar zijn geboorteland weder , al-
le sneuvelen zij op hunnen logt. Zeer vele
vogelen, verscheidene viervoetige dieren cn
zelfs sommige insekten verslinden niet alleen
een onnoemelijk aantal sprinkhanen, iraar ook
derzelver eijerljes ; en deze wreede en verslin-
dende dierljes verscheuren zelfs elkander met
eene onbeschrijfelijke woede; eindelijk vol-
tooit de strengheid van eenen harden winter
de geheele vernieling van hun geslac'ut, dewijl
daardoor de overgebleven eljerljes dezer ver-