Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 105. )
ineestfïi tijd onnatuurlijk en alleen een gevolg
van dwaze grilligheid is.
Maar gij zegt: « sommige insekten veroorza-
"ken ons zeer groote schade; vele milli-
«oenen sprinkhanen verslinden in korten tijd
//eenen geheelen oogst en stellen gehecle vol*
//ken bloot aan ellende en hongersnood, om
«nu niet eens te klagen over het nadeel, dat
//andere aan onze boomvruchten en moeskrui-
«den toebrengen." Lieve kinderen! juist daar-
in zien wij onze afhankelijkheid van den
wijzen Regeerder der w ereld, die somtijds
toelaat, dat het evenwigt tusschen de dieren
van verschillende soorten voor eenen korten
lijd verbroken w ordt, om hetzelve daarop
spoedig weder te herstellen, w aartoe alle men^
schelijke vermogen te zwak is, Eijna in
alle landen heeft men sprinkhanen, doch
die, w elke in onze westersche landen van
Europa natuurlijk Ie huis behooren, verme-
nigSuldigen zelden in zulk groot aantal, dat
zij aan onze oogsten aanmerkelijke schade
toebrengen. Maar in de vlakke landen van
u4zië vermenigvuldigen de sprinkhanen, in
tl sommige jaren, op eene verbazende wijze, en
hetzij uit gebrek aan voedsel in hun geboor-
teland, hetzij uit een natuurlijk instinkt,
thans deze dieren begeven zich bij geheele
zwermen op reis naar andere landen , overal,
waar zij nederkomen de uiterste verwoesting
met zich brengende. Deze zwermen van
sprinkhanen zijn somtijds zoo groot, dat zij
met hun vliegen, gedurende eenige uren, het