Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 104. )
gels heeft, en dat zij dus in hare sprongen
daardoor niet ondersteund wordt; ncgtans
heeft men waargenomen, dat zij sprongen
doen kan, die twee hondexdmaal zoo ver zijn
als haar geheel hgchaam lang is. Bedenkt
eens welk eene sterkte in de achterpooten der
\loo daartoe gevorderd wordt. Een sprong
van twaalf vceten ver is voor den mensch al
een redelijk wijde sprong ; doch om met den
sprong van eene vloo gelijk te staan, zou den
mensch eene wijdte van duizend of twaalf
honderd voeten moeten overspringen, waar-
uit volgt dat eene vloo, naar evenredigheid,
in haar springen honderdmaal sterker is dan
een mensch.-Wat den afkeer betreft, dien som-
mige mensehen dadelijk van eenige insekten
hebben, dezelve ontstaat meestal uit grilligheid,
hoewel wij niet ontkennen durven, dat deze
afkeer ook niet, in enkele gevallen, uit de
natuurlijke gesteldheid van zoodanige mensehen
zou kunnen voortvloeijen, dewijl dezelve niet
altijd omtrent insekten, maar ook wel omtrent
andere dieren plaats heeft. HENDRIK de der-
de, koning van Frankryk, had zulk eenen
sterken afkeer van de katten, dat hij het in
geene kamer houden kon , waar zich eene kat be-
vond, zelfs al wist hij niet dat er eene kat tegen-
woordig was. En hoe vele mensehen betoo-
nen eenen onoverwinnelijken afkeer van mui-
zen!-Het is derhalve wel mogelijk, dal ook
sommige mensehen eenen natuurlijken afkeer
van .sjjiiinekoppen of andere insekten hebben:
doch dit neemt niet \^cg, dat deze afkeer den
hl;----