Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
1
( KB. )
eene gladde en fraaije huid, niel gloeijende
kleuren, wezenlijke schoonheden Jciinneii ge-
noemd worden , waar toch treft 'men dezelve
meer dan bij zeer vele insekten aan? Zij
slaan in dit opzigt niet alleen gelijk met de
vogeleii en visschen, maar overtreffen ze zelfs
zeer ver. Het is waar, dal de onzindelijkheid
en morsigheid van luije menschen, en mis-
schien ook somtijds ziekte met armoede gepaard,
derzelver huizen of ligchamen tot eene ver-
bhjfplaats maakt van sommige insckten , die
even walgelijk voor het oog, als schadelijk
voor de gezondheid zijn; maar wal is dit an-
ders dan een natuurlijk gevolg van de
onzindelijkheid en morsigheid van zoodanige
menschen, die moedwillig verzuimende hunne
huizen en ligchamen behoorlijk Ie reinigen ,
deze door eigen schuld tol broed-en kweekplaat-
sen maken van deze hatelijke diertjes? Enkel
armoede , indien zij slechts met zindelijkheid
en werkzaamheid gepaard gaat, brengt geen
ongedierte voort; ziekte kan hel somtijds
aankweeken, doch zoodanige ziekte is meestal
het gevolg van voorgaande onzindelijkheid of
slecht gedrag. Wcesldan, kinderen, altoos rein
en zindelijk op uwe ligchamen, op uwe kled-
deren en woningen en gij zult van dit onge-
dierte niets te lijden hebben.
Zelfs in de insekten, die voor ons zeer
lastig zijn, treffen wij verwonderlijke eigen-
schappen aan. Zoo is, bij voorbeeld, eene
vloo, na hare grootte, het sterkste <lier dat
wij kennen. Gij weet, dat de vloo geene \lcu- '