Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 102. )
»leelijke en afziglige gedaante; wie kan genbe-
«gen scheppen in sjiinnekoppen, wand- en
i/boomluizen, en nog hatelijker dierljes tot
«voorwerpen zijner nasporingen te maken?
"Men wordt er reeds bang van, als men ze ziet."
Wat de leelijke en atzigtige gedaante van som-
mige insekten aangaat, deze bestaat genoeg»
zaam alleen in onze verbeelding. De insekten
bestaan op eene geheele andere wijze; hun
voedsel, hunne wei-kzaamheden zijn geheel
verschillende van die der andere dieren, en
daarom zijn ze ook geheel anders gevormd.
Alles is in zijne sooi;t schoon en fraai, wan-
neer het voldoet aan het oogmerk, waartoe
het bestemd is. Nu is ieder insekt zoodanig
gevormd en met zulke ledematen vooi-zien,
als het in zijnen stand en zijne levenswijze noodig
heeft, en dus is ook ieder insekt in zijne
soort schoon. Maar wij maken ons zeiven van
de schoonheid meestal vooraf te zeer bepaalde
denkbeelden, als of de schoonheid alleen aan
eene zekere gedaante of kleur, waaraan wij
het meest gewoon zijn, gehecht ware. Hetgeen
in zijne soort goed is, is ook altijd schoon;
want de ware schoonheid is ook niets anders,
dan de uitwendige vertooning en uitdrukking
van inwendige goedheid en geschiktheid.- Laat
deze aanmerking intusschen dienen, om u tot
een braaf en deugdzaam gedrag aan te zetten,
verzekerd zijnde, dat zulks het beste, ja het
eenige middel is om uwe jeugdige scl.oon-
heid te bewaren en te vermeerderen. - Maar
om weder tol de insekten te keeren: indien