Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 101- )
vergelijken wij haar met eene kaasraijt dan is
7ij zeer groot. Wanneer wij aan den anderen
kanteen paard bij eenen olifant vergelijken,
dan is het paard klein. Gij ziet hieruit dat
geen ding klein of groot kan genoemd worden,
dan wanneer men hetzelve met iets anders
vergelijkt, en dat het dus lot de wezenlijke
waarde van elk voorwerp niets af of toedoet,
of hetzelve bij andere voorwerpen vergeleken,
klein of groot kan genoemd worden. Maar
nog iets. - Verbeeldt u eens twee horologiën ,
beide even fraai bewerkt en even naauwkeurig
den tijd aanwijzende, cn waarin geen ander
onderscheid is , dan dal hel eene de gewone
grootte heeft, terwijl het andereniet veel groo-
ter is dan de knop eener groote speld. Welk
van deze twee horologiën is nu het merk-
waardigste? In welk is de bekwaamheid des
kunslenaars het meest ziglbaar? Ongetwijfeld,
zult gij zeggen, in het kleinste uurwerk. Wel
nu! is even zoo de onnavolgbare hand des
grooten Werkmeesters, naar ons onzien, niet
zigtbaarder in de teedere leden eener vlieg,
dan in die van het paard, - in de voor ons
bloote oog onzigtbare leden eener kaasmijt,
dan in die van eene vlieg? Ziet gij dus wel,
dat juist de kleinheid van zeer veie insekten
ons opleidt tolde verhevensle gewaarwordingen
van GODS oneindige magt, lot verwondering
en aanbidding van Hem, bij wien niets groot
' of klein is, en die in al zijne werken met
even veel luister schillert
Maar gij zegt: «vele hisekten zijn van eene