Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 100. )
'20.
BE Ii\!SEiLT£N.
Wanneer wij de viervoetige dieren, de voo;e-
len en visschen beschouwden, dan vinden wij
ons, wel is waar, door ieder voorwerp leven-
getroffen en overtviigd van de oneindige
almagt en wijsheid des Seheppers; maar wan- |
neer wij de naluurlijke historie van sommige
insekten nagaan, dan ontdekken wij in deze
kleine schcpsclen , zoo vele en 7Ailke groote
wonderen, dat ons vermogen om waar te ne-
men en op te merken door de kracht onzer
aandoeningen als verstompt en weggerukt
wordt. Misschien zijn er wel onder u, kin-
deren! die bij zich zeiven vragen: '/"wel hoe,
'/zijn dan de kleine leelijke insekten zoo veel
»opmerking waardig? Immers zijn ze meeslal
/'zeer leelijk en van eene monsterachtige gedaan-
wte. Wie is niet bang voor de spinnekop? En
«hoe schadelijk en lastig zijn zij voor onze
«ligchamen, onze huizen, kleedéren, graan-^
«zolders, hoven, akkers en velden?" Dan laat '
ons, kinderen! al deze vragen eens opmerk-
zaam onderzoeken; want daardoor zullen wij
juist overtuigd worden , dat de natuurlijke
historie der insekten ons de verbazendste ver-,
schijnselen oplevert. • ..
Vele insekten zijn klein. Dit is waar, wan-.^
neer wij bij voorbeeld eene vlieg bij een paard
vergelijken, dan is de vlieg zeer klein 3 maar